softline service softline service

Služby a servis

HP Care pack, hardvérova podpora

HP Care pack, hardvérova podpora

Oprava v servisnom stredisku(carry-in)

Služba hardvérovej podpory HP v servisnom stredisku ponúka servis s telefonickou podporou na diaľku a opravu kvalifikovaných produktov vo vyhradenom servisnom stredisku HP. Služba pokrýva opravu alebo výmenu v autorizovanom servise, materiál, súčiastky a prácu technika.

Oprava formou výmeny zariadenia (exchange)

Služba je špeciálne zameraná na produkty, ktoré je možné jednoducho dodaťa na ktorých si môžu zákazníci ľahko obnoviť svoje dáta zo zálohovaných súborov.Táto HP služba poskytuje trvalo náhradné zariadenie do 4 pracovných dní. Náhradné zariadenia sú nové alebo renovované v stave zodpovedajúcom novému zariadeniu.

Oprava v mieste inštalácie zariadenia

V prípade poruchy zariadenia krytého službou on-site, HP poskytuje podporu tromi možnými spôsobmi:

  • vzdialenou podporou
  • použitím CSR (Customer Self Repair) dielu
  • vyslaním technika na miesto, kde sa pokazené zariadenie nachádza.

Ak servisný technik počas diagnostiky problému zistí, že porucha môže byťodstránená pomocou CSR dielu, tento diel bude zaslaný priamo zákazníkovi na výmenu. V prípade, že nie je možné problém vyriešiť vzdialenou podporou alebo zaslaním CSR dielu, servisný technik príde priamo na miesto inštalácie a vyrieši servisný prípad.On-site služba ponúka možnosť zvoliť si rôzne reakčné časy a časové okná pokrytia.Reakcia nasledujúci pracovný deň(NBD, next business day) ponúka pokrytiev rámci štandardnej pracovnej doby(9 x 5). Reakcia do 4 hodín (4HR, 4-hourresponse) môže mať pokrytie v rámcištandardnej pracovnej doby (9 x 5), rozšírenej pracovnej doby (13 x 5) a nepretržité pokrytie (24 x 7).Reakčný čas zásahu u zákazníka určuje časový úsek, ktorý začína plynúť v momente, keď je prvotná servisná žiadosťprijatá a zaprotokolovaná v HP a končí sa v momente, keď autorizovaný zástupca HP skontaktuje zákazníka a začne riešiť servisný prípad prostredníctvom vzdialenej diagnostiky alebo priamo v mieste inštalácie.Všetky reakčné časy zásahu u zákazníka sa vzťahujú na lokality nachádzajúce sa v okruhu do 100 km od servisného strediska HP.

Aktuálny zoznam servisných stredísk (servisných partnerov poskytujúcich danú službu) nájdete na stránke www.hp.sk/oprava. Doprava do miest vzdialených do 200 km od servisnéhostrediska HP je poskytovaná bez navyšujúcich poplatkov. Ak sa zákazník nachádza vo vzdialenosti nad 200 km od servisného strediska HP, budú mu účtované cestovné náklady.Časové okno pokrytia určuje čas, počas ktorého sú uvedené služby dodávané priamo u zákazníka alebo na diaľku.

Oprava s vyzdvihnutíma vrátením zariadenia (pickup & return)

Oprava vrátane vyzdvihnutia a vrátenia (Pickup & Return) je na Slovensku dostupná pre vybrané modely Pavilionov.Jedná sa o službu, ktoré obsahuje telefonickú podporu, možnosť vyzdvihnutia a vrátenia zariadenia prostredníctvom HP, opravu alebo výmenu vadného zariadenia. V rámci služby sú pokryté všetky náklady na prácu, náhradné diely a vyzdvihnutie a vrátenie zariadenia.

Oprava v stanovenej lehote (CTR, call to repair)

Hardvérová podpora spoločnosti HP u zákazníka s opravou nasledujúci pracovný deň alebo do 6 hodín po zavolaní zaisťuje prístup k tímu špecialistov, ktorí začnú problém urýchlene riešiť. Práca na riešení problému bude prebiehať tak,aby bolo zaistené uvedenie hardvéru do prevádzky v zmluvne garantovanom časovom úseku.

Pokrytie služby:

  • oprava do 6-tich hodín, 24 x 7, 365 dní v roku
  • oprava v rámci nasledujúceho pracovného dňa

V prípade opravy do 6-tich hodín sa časový záväzok od zavolania po opravu vzťahuje na lokality nachádzajúce sa v okruhu do 100 km od centrálneho skladu náhradných dielov HP v Bratislave. Ak je lokalita vo vzdialenosti väčšej ako 100 km od centrálneho skladu náhradných dielov, časový záväzok sa navýši o čas potrebný na prepravu do miesta inštalácie.

softline services

HP Care Pack, softvérová podpora

HP softvérová podpora a HP technická softvérová podpora poskytujú komplexné softvérové služby pre softvér HP a vybraný softvér iných výrobcov. S HP softvérovou podporou a HP technickou softvérovou podporou si zaistíte rýchly a spoľahlivý prístup do centier podpory HP. Technici podporných centier HP budú s Vami spolupracovať, poskytovať diagnostiku a poradenstvo pri riešení problémov, pomôžu Vám identifkovať závadu na softvéri a zároveň budete mať neustály prístup k databáze aktuálnych.

Aktualizácie softvéru sú poskytované pre vybraný softvér HP a vybraný softvér iných výrobcov. Kompletný zoznam produktov, na ktoré sa vzťahuje podpora, je k dispozícii na požiadanie. HP poskytne aktualizácie softvéru a referenčných manuálov akonáhle sú k dispozícii. V prípade vybraných aktualizácií softvéru od iných výrobcov sú tieto aktualizácie zahrnuté do služby akonáhle sú sprístupnené od pôvodného výrobcu.

Služba je poskytovaná v dvoch úrovniach pokrytia, a to počas štandardných pracovných dní a hodín (9 x 5) alebo non-stop (24 x 7) počas celého roka.

softline services