softline service softline service

Služby a servis

Naše služby

 • Riešenia pre správu ariadenie operačných systémov, aplikácií a databáz
 • Pomoc pri rozhodovaní v oblasti využitia informačných technológií
 • Integrácia neštandardných zariadení do manažmentových systémov (senzory, snímače, bezpečnostné kamery)
 • Návrh, vývoj a implementácia špeciálnych modulov rozširujúcich funkcionalitu systémov podľa požiadaviek zákazníka
 • Dodávky a nasadzovanie diskových a zálohovacích systémov
 • Špecializácia na projekty zavádzania komplexných riešení pre centrálnu správu a riadenie prostredia IT
 • Komplexné návrhy a realizácia bezpečnosti počítačovej siete (analýza rizík, firewally, certifikačné autority, penetračné testovanie)
 • Archivácia dát a dokumentov, riadený obeh dokumentov
 • Dodávka komplexných sieťových databázových a aplikačných riešení na báze UNIX, Linux, Solaris, Microsoft (MS Exchange, Small Bussines server, Advanced server, SQL server, Internet information server, Back Office, Outlook, Front Page server)
 • Implementácia softwarového a aplikačného vybavenia Bánk, Poisťovní, Nemocníc a zdravotníckych zariadení
 • Vývoj intranetových a internetových aplikácii komunikujúcich prostredníctvom TCP/IP v prostredí Java Server Pages, Active Server Pages, PHP, databáz MySQl, SQL, ORACLE, XML, WAP, inplementovaných na systémoch MS Server 2000, resp. 2003, Linux (Slackware, Debian, SuSe),HP UNIX, TRUE 64 UNIX, SOLARIS