softline service softline service

Služby a servis

Prenájom, outsourcing

Čo je to Outsourcing?

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev“.

Outsourcing je umelo vytvorené slovo z anglických slov out (von) a source (zdroj). Outsourcing je teda koncepcia, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku. Jednotlivé podnikové procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca.

Outsourcing tlačového prostredia

Odovzdanie tlačového prostredia do prevádzky tretej strane sleduje úsporu nákladov a ľudských zdrojov, prináša zjednodušenie účtovania a finančného plánovania a v neposlednom rade umožní Vašej spoločnosti lepšie sa sústrediť na základné a nosné činnosti (tzv. core business) a tým zvýšiť efektivitu celej firmy alebo inštitúcie.

Princípy

Sledujúc základné ciele outsourcingu je nutné zabezpečiť aby celú správu, údržbu, podporu, servis a prevádzku tlačového prostredia vo Vašej firme prevzala externá firma, ktorá má v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti.

Optimálne je aby outsourcingový partner prevzal do svojho majetku všetky reprografické zariadenia, na ktorých bude Vašej firme poskytovať reprografické služby. Toto je možné zabezpečiť tak, že partner zakúpi dohodnuté zariadenia a tieto Vám bude v rámci poskytovania reprografických služieb prenajímať alebo aj tak, že Vaše existujúce zariadenia partner od Vás odkúpi za dohodnutú cenu a následne Vám ich bude tiež prenajímať. V prípade, že Vaša firma už vlastní reprografické zariadenia a ich odpredaj partnerovi sa nedá zrealizovať, je možné odovzdať do správy všetky služby Vášho tlačového prostredia ale Vaša firma stratí jednu z výhod, ktoré outsourcing ponúka. Tou výhodou je zjednodušenie evidencie majetku a jeho účtovných odpisov.

Ďalšou súčasťou outsourcingu okrem prenájmu technológií je poskytovanie takých služieb aby Vaša firma mohla využívať tlačové prostredie rovnako ako pred spustením outsourcingového projektu alebo ešte efektívnejšie. Tieto služby zahŕňajú správu zariadení, ich technickú údržbu a profylaktiku, podporu pri zmenách ovládačov, operačných systémov a tlačového prostredia, opravy, dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu (napr. farbiace médiá, papier a ostatné záznamové médiá a pod.) a mnoho ďalších činností súvisiacich s prevádzkou reprografických zariadení. Poskytovanie kompletných služieb sa obvykle spája aj so zmluvným servisom, ktorým sú garantované doby na odstránenie poruchy tlačového systému.

Tieto služby bývajú pre zjednodušenie ohodnotené cenou viažucou sa k jednej vytlačenej alebo skopírovanej strane formátu A4 a to zvlášť pre čiernobielu tlač a zvlášť pre farebnú tlač. Vďaka tomuto je cena za využívanie tlačových služieb pre Vašu firmu závislá len od počtu vytlačených strán ktorých objem si viete kontrolovať a riadiť.

Na kontrolu, monitorovanie a riadenie tlače je odporúčané používať na to určenú aplikáciu ako je napr. SafeQ (stručný popis nižšie). Pomocou SafeQ opätovne zvýšite výkonnosť a robustnosť tlačového prostredia čo priamo úmerne vplýva na spokojnosť a efektivitu práce užívateľov. SafeQ Vám tiež umožní kontrolovať prístup užívateľov k farebným výstupom a tak mať náklady pod kontrolou.

Výhody

 • odpadá účtovanie odpisov a evidencia HIM súvisiaceho s tlačovým prostredím
 • odpadá likvidácia starej VT resp. nie sú problémy s jej odpredajom (platí hlavne pre št. inštitúcie)
 • jednoduchšie finančné plánovanie, nie sú potrebné počiatočné vysoké investície, náklady sú rozložené (napr. na 4 roky)
 • odpadá zložitý a zdĺhavý proces verejného obstarávania pri zmenách a dopĺňaní tlačového prostredia (platí hlavne pre št. inštitúcie)
 • garantovaný servis, odpadá reklamačný proces
 • odpadá plánovanie spotreby a objednávanie spotrebného materiálu, dodávky sú robené automaticky a závisia od aktuálnej potreby
 • prehľad a kontrola tlače
 • zabezpečenie citlivých tlačených údajov proti zneužitiu (pri použití SafeQ)
 • nižšie náklady na:
  • tlač a kopírovanie, pri postupnej konsolidácii tlačového prostredia nahrádzanie nerentabilných zariadení novšími a výkonnejšími, na ktorých je nižšia cena za stranu
  • mzdové prostriedky pre ľudí čo sa starajú o VT a ktorí sú na ekonomickom oddelení
  • skladovanie nepotrebnej techniky alebo prázdnych obalov nutných na reklamáciu
  • skladovanie vopred (napr. štvrťročne) nakúpeného spotrebného materiálu

Prenájom tlačiarní a multifunkčných zariadení (MFZ)

Chcete ušetriť svoje náklady za tlač a prenechať všetky starosti s prevádzkou tlačiarne alebo MFZ na našu spoločnosť? Softline Services, a.s. Vám ponúka zariadenia podľa výberu z našej aktuálnej ponuky za výhodných podmienok.

Dnes je už úplne bežné keď si zákazník vezme od mobilného operátora telefón s 2-ročnou viazanosťou a platí za prevolané sekundy alebo si prenajme set-top box a platí za programové kanály, ktoré chce pozerať. A prenájom tlačového zariadenia je úplne rovnaká schéma. Bonusom našej ponuky je, že nevyžadujeme dlhú viazanosť ale ponúkame 2-mesačnú výpovednú lehotu.

Počas doby prenájmu tlačového zariadenia zabezpečí naša spoločnosť kompletný servis úplne zdarma. V prípade potreby servisu, bude zariadenie opravené na mieste inštalácie alebo nahradené iným zariadením s rovnakými alebo lepšími parametrami a to do nasledujúceho pracovného dňa.

Výhody takéhoto nájmu sú nasledovné:

 • žiadne náklady s nákupom zariadení. Tlačíte, kopírujete, skenujete len za 1,- alebo 2,- EUR mesačne
 • najprv začnete tlačiť a platíte až po mesiaci a len za vytlačené strany
 • ak ste nespokojní s kvalitou, rýchlosťou alebo so servisom tak zariadenie môžete v 2-mesačnej výpovednej lehote vrátiť alebo Vám ho vymeníme za lepšie/rýchlejšie
 • odpadajú Vám starosti so sledovaním a objednávaním spotrebného materiálu
 • odpadajú Vám starosti so sledovaním a objednávaním spotrebného materiálu
 • máte prehľad o nákladoch za tlač a viete ich riadiť
 • nemáte problém s likvidáciou zariadení po uplynutí ich životnosti